Evaluerings-rapport fra Kenyanske myndigheter

17.10.2014 19:12

Utdrag av Evaluation Report of ARC Kenya Child Care and Child Protection.pdf

utarbeidet av offisielle myndigheter i Kenya i forbindelse med søknad om støtte fra Norad til videreutvikling av barneprogrammet ved ARO og barnebeskyttelsesprosjektet som er satt i gang i distriktet.

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773