Barneprogrammet

17.09.2014 20:30

ARO tilbyr et støtteprogram til 130 foreldreløse barn

som kommer fra veldig fattige familier. De har mistet en forelder på grunn av AIDS. ARO forsørger dem med mat, klær og helsevesen samt skolepenger.

Prosjektet startet i mai 2005 med 10 foreldreløse barn. Nå er det ca 130 foreldreløse barn som får direkte støtte. Alle disse barna kommer fra de fattigste familier i området og er mellom 4 og 15 år gammel. De blir ivaretatt ved ARO og får helsekontroll og behandling på poliklinikken en gang i måneden.

Programmet innebærer at ARO gir støtte til skoleuniformer, sko, tepper, såpe og mat som barna tar med seg hjem. ARO gir dem også litt penger til å dekke skoleutgifter.

De foreldreløse barna kommer til senteret hver lørdag. De får da mat og mulighet til å gjøre kreative og praktiske aktiviteter som jordbruk, generelt renhold, sang, dans, idrett og kunst.

Disse foreldreløse barna har mistet en eller begge av sine foreldre på grunn av HIV-AIDS.
ARC Kenya spiller en stor rolle i å gi mulighet og selvstendighet til disse foreldreløse barna. Støtteprogrammet oppmuntrer dem til å være aktive medlemmer av samfunnet istedenfor å være bare et offer, fordi det kan gi deres liv økt formål og verdighet. Mange barn fungerer allerede som leder av husholdninger og som omsorgspersoner.

Prosjektet er i hovedsak støttet av frivillige gaver gjennom ARC-Kenya, blant annet via Lindas Minnefond


Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773