Vannoppsamling

18.04.2020 10:24

Oppdatering vannprosjekt med mere juli 2019

Rapport juli 2019.pdf (106472)
18.04.2020 10:23

Water to schools report May 2019

Water to schools report.pdf (215970)
18.04.2020 10:21

Oppfølging av vannprosjekt februar 2019

Rapport fra tur til ARO feb 2019.pdf (366200)
18.04.2020 08:52

Water to schools

Child Protection Water to schools reports November 2018.pdf (1018591)

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773