Pr. 30.4.23 har 20 skoler fått tanker til vannoppsamling for elever og lærere

05.07.2023 19:42

Vann til skoler prosjektet

Fra Aro drives et Child Protection program. Prosjektlederne har kontakt med flere skoler i området og arbeider mot vold, misbruk og mishandling. Jenter over 12 år får opplæring i hvordan unngå overgrep og vold, samt lære om ansvar for og rett til å bestemme over egen kropp. Guttene har egne samlinger og lærer blant annet om moral, hiv/aids og hvordan de kan være med å passe på sine søstre og skolevenninner.

Mange jenter møtte ikke opp på skolen når de fikk menstruasjon. Aro underviser jentene i hva som skjer med kroppen, og de får utdelt bind. Utdeling av bind gjør også at jentene går på skolen i stedet for å gjemme seg vekk hjemme under mensen.

Child Protection’s arbeid på skolene er avhengig av tillit hos, og kontakt med, engasjerte lærere, foreldre, kirkesamfunn, politi og myndigheter. 

Arbeidet er derfor knyttet sammen med installasjon av vanntanker og vannoppsamling fra tak. 

De skolene som viser vilje og etablerer en lokal Child Protection som fungerer, vil komme på en prioriteringsliste over innstallering av tankanlegg. Vann er en mangelvarer, og barna må ofte hente vann i oppkommer og elver hvor de konkurrerer med kyr, geiter og ville dyr. Tilgang til vann på skolen gjør at elevene møter på skolen. Vannoppsamling har de siste årene vært det viktigste prosjektet å støtte for Linda Minnefond. For ca. NOK 15.000,- får vi installert en vanntank på 10.000 liter samt nødvendig røropplegg. Selve arbeidet utføres på dugnad av foreldre eller andre i lokalsamfunnet. Skolen forplikter seg til nødvendig oppfølging og vedlikehold.

 

WATER TANK TO SCHOOLS PROJECT – 7 TH PHASE YEAR 2023 

The 7th phase of water tank to school’s project benefited the following: GOT BONDO PRIMARY SCHOOL LUORO PRIMARY SCHOOL Tank delivered Tank base under construction Installation completed Learners able to wash their hands to maintain hygiene Learners happy to drink fresh clean water from newly installed tank – Thank you for donation! LWALA PRIMARY SCHOOL Gutter installation Work begins Tank base constructed Learners & head teacher before their Tank. The total number of children whom the water tank to schools project shall benefit is 750 from the 3 schools with population as shown below:- Name of school School Population 1 Got Bondo primary 222 2 Luoro 326 3 Lwala 202 TOTAL 750 CONCLUSION The installation work lasted 8 days to completion without any challenges. It is worth noting that project was received with joy in all the beneficiary schools, stating that the project would go a long way in addressing numerous health challenges as enumerated in their appreciation letters. One of the schools indicated that the project would also help increase the learner population in that institution (Lwala primary school). The head teacher indicated to one of the child protection staff that the school had suffered mass learner exodus because of lack of clean drinking water. He reiterated that some of the parents who had transferred their children to other schools expressed intensions of bringing them back since the school now has access to clean water for drinking and for hand washing by learners! REQUEST TO SPEND We request to be allowed to use the savings from the project to purchase hand washing/drinking stations to protect the taps from damage by children due to frequent usage. It is our prayer and wish that the remaining schools be supported in a similar way for the best interest of the childre

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773