Bidrag

Ønsker du å støtte Lindas Minnefond?

Mange bidragsytere har lagt inn fast månedlig trekk fra sin lønnskonto.

Andre har samlet inn penger/gaver i forbindelse med fødselsdager, jul eller andre begiveheter.

Alle bidrag hjelper, og verdien av pengene kan omtrent tidobles ved bruk i Kenya.

Hundre kroner hver måned merkes ikke av de fleste her i landet, men bidrar med en verdi på ca tusen kroner for de som trenger det aller mest.


Konto Lindas minnefond: 3260.27.49168


Finansielle bidrag

  • HER KAN DU LESE OM HVORDAN VI BRUKER INNSAMLEDE MIDLER


Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773