Hva går de innsamlede midlene til?

Alle innsamlede midler overføres til SANA-fondet og Arc Kenya og går til arbeidet ved ARO Development Center og KCA (Kenya Change Agents).

Vi, Bjørg og Paul Henriksen, som foreldre til Linda og initiativtakere til Lindas Minnefond utfører vårt arbeid på frivillig basis, og støtter selv fondet med månedlige trekk fra lønnskonto, som mange andre. Vi har også selv bekostet flere turer for å besøke våre venner ved ARO-senteret og følge opp arbeidet der. På den måten kan vi også se at midlene faktisk kommer fram og blir brukt til det de er ment for.

 

"Alle monner drar!"

 

Vi takker alle faste og sporadiske givere for små og store bidrag som i løpet av disse årene er brukt på følgende måte:

 

        2018 - 2019: Vann til skolerprosjektet, totalt NOK 150.000,-

Vi har installert vanntanker og vannoppsamlingsutstyr for oppsamling av regnvann fra tak på 10 skoler i området.Elevene får 1/2 liter vann hver dag, og dette fører til at de møter på skolen istedet for å samle vann fra utrygge vannkilder. Det viser seg at nivået på skolen har gått opp, og sykdom er redusert.

 

  • 2015 - 2017: Jordbruksprosjekt, totalt NOK 175.000,-

Vi har garantert støtte til et nytt jordbruksprosjekt i 3 år fra og med 2015. Ideen ble lansert under Pauls tur til Aro i oktober 2014, detaljplanlagt de neste månedene og videre diskutert og fulgt opp ved vår tur til Aro februar 2015. Vi har overført ca NOK 73.000,- som oppstartkapital i 2015. Videre er det budsjettert med ca 71.000 i 2016 og ca 31.000 i 2017, se vedlagte oversikt: Child care Agriculture Budget.xls.

Vi vil etter hvert legge ut rapporter fra ARO om hvordan det går med prosjektet.

 

  • 2014: Totalt pr 31.8.14: ca NOK 60.000,-

Vi har inntil videre garantert for en årlig støtte på NOK 40.000,- til KCA for å  for gjennomføring av "Environmental Conservation Workshops" (ECAT) og viktigheten av å gå over til solcellebaserte lamper. Dette målet er nådd for 2014, og vi vil i løpet av oktober vurdere ytterligere prosjekt som trenger vår støtte.

Se KCA report for 3. kvartal fra Juliane som har ansvaret for ECAT

 

  • 2011 - 2013: Totalt ca NOK 270.000,-

Støtte til KCA (Kenya Change Agents)

Forandrings-agenter holder kurs for landsbybeboere i både klimamessige, helsemessige og økonomiske fordeler med å investere i solcellelykter framfor bruk av de gamle brannfarlige og forurensende parafinbokslyktene. Familiene sparer dermed penger som heller kan brukes til mat og skolegang.

 

Godt samarbeid med sørlandsstøttet lokal Micro Finance -gruppe som yter smålån til slike investeringer (+/- NOK 100,-)

Noen lamper kan til og med gi ekstra inntekter ved å leie ut oppladingstid for mobiltelefoner.

 

Ellers støtte til:

Bakerovn for de helsebringende ARO-brødene.

 

Vedlikehold helsesenteret og Linda Village.

Fortsatt støtte til barneprogrammet.

Stoff til 130 skoleuniformer

Treplanting

Generell drift ARO-senteret

 

 

  • 2009/2010: Totalt ca NOK 260.000,-

Fortsatt støtte til Barneprogrammet, som etter hvert har økt til å støtte og hjelpe 130 barn fra 4 til 17 år. Dette er barn som har mistet foreldrene sine, først og fremst i Aids. Barna bor hos besteforeldre eller andre slektninger, og får støtte til skolegang, medisinsk oppfølging, oppfølging av omsorgspersoner og praktisk undervisning, lek, dans og moro samt 3 næringsrike måltider på ARO-senteret hver lørdag.

 

 

Bidrag til desinfisering og støping av gulv hos blinde familier for å bedre hygieneforholdene og unngå hudormangrep i føttene, samt behandling av slike Jiggsinfiserte føtter

Ellers bidrag til CAT-kurs, HIV/Aids-opplysning, treplanting og generell drift av ARO-senteret


 

  • 2007/2008: Totalt ca NOK 400.000,-

Solcellepanel for å sørge for nok strøm til kyllingproduksjon og drift av PC-lab

Bidrag til ARO's Child Care-program slik at dette kunne økes fra å omfatte 60 foreldreløse barn til 80 ved utgangen av 2008.

Bidrag til CAT (Change Agents Training) for å holde kurs for unge voksne "forandringsagenter",

samt drift av selve ARO-senteret

 

Men først og fremst bygging av Linda Village som består av 3 hus med 6 utleieleiligheter, hver med to soverom, bad og egen terrasse.

Disse benyttes av såvel frivillige hjelpearbeider, besøkende fra giverorganisasjoner, folkehøgskoler, firmaer eller andre turister som ønsker et innblikk i hvordan livet er på den afrikanske landsbygda.

ALLE (også vi) må betale for å bo her og husene genererer dermed viktig inntekt for ARO.

Besøkene genererer også arbeid og inntekt for kvinnene i landsbyen med matlaging, rengjøring og klesvask.

 


 

 

 

 

 

 

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773