Nyheter

21.09.2020 18:36

Millicent sin situasjonsrapport vedrørende Corona-situasjonen i Kenya

  Thank you so much for your concern about us in Kenya and the project activities we do in our communities. The working situation in Kenya is slowly getting back to NEAR normal except for teachers who can’t be in school but of late the govt has come up with a plan to the teachers to start...
21.09.2020 18:09

Rapport ARO september 2020

Rapport ARO september 2020 Nå er det en stund siden siste oppdatering fra Minnefondet. Det har vært en nesten uvirkelig periode fra mars. Vi er heldige som bor i Norge med sosiale og økonomiske hjelpeordninger. Dessverre er det ikke likt fordelt. I Kenya er det ingen støtte å få. I et samfunn hvor...
17.04.2020 18:23

Lindas Minnefond og Aro-senteret i korona-tider

Så har koronaen for alvor rammet Kenya og ARO-senteret. Etter ordre fra myndighetene ble dørene stengt og de ansatte sendt hjem. De ansatte har allikevel forsikret oss om at de vil gjøre så godt som mulig med å ivareta barna og deres «caretakers». Kenya er, på lik linje med de fleste afrikanske...
09.03.2016 22:22

Rapport etter Pauls besøk ved ARO februar 2016

Første en hjertelig takk til alle små og store bidragsytere og sponsorer. De store beløpene er viktige, men kanskje vel så viktig er de små faste månedlige summene. Disse gjør at vi har en forutsigbar økonomisk situasjon som gjør det mulig å satse på prosjekter som jordbruksprosjektet, som strekker...
24.10.2015 13:22

FN-dagen feiret på Sandnes Læringsenter

"Sandnes Læringssenter er kommunens ressurssenter med ansvar for voksenopplæringen og bistår øvrige kommunale enheter med tjenester og kompetanse knyttet til integrering av flyktninger og innvandrere."   Da Linda døde var hun ansatt som vikarlærer ved Sandnes Læringssenter. Hun stortrivdes...
19.05.2015 20:12

Tur til ARO februar 2015

Rapport fra Bjørg og Paul sin tur til aro februar 2015.docx Denne gangen også med en info om hvordan Mikrofinansbanken,Green Aro Sacco Bank, fungerer. Jordbruksprosjektet som vi nå har satt i gang, har vigarantert finansiering for i 3 år. Vi har en del faste bidragsytere som overfører 100-300...
26.10.2014 12:13

Pauls tur til ARO oktober 2014

I oktober 2014 reiste Paul til ARO og Majiwa-distriktet sammen med Arvid Ubostad for å besøke ARO og Dala Rieko samt følge opp det lokale microfinansprosjektet sammen med andre støttespillere fra Lyngdal og Farsundsdistriktet.  Det ble en interessant, travel og givende tur som du kan lese mer...
22.10.2014 21:10

FN-dag Sandnes Læringsenter

Linda stortrivdes som lærer ved Sandnes Læringsenter som i år igjen feirer FN-dagen med underholdning, salg og utlodning hvor inntekten også i år går til Lindas Minnefond.Takk til Sandnes Læringsenter for god og trofast støtte!Velkommen til feiring av FN.docx
17.10.2014 19:12

Evaluerings-rapport fra Kenyanske myndigheter

Utdrag av Evaluation Report of ARC Kenya Child Care and Child Protection.pdfutarbeidet av offisielle myndigheter i Kenya i forbindelse med søknad om støtte fra Norad til videreutvikling av barneprogrammet ved ARO og barnebeskyttelsesprosjektet som er satt i gang i distriktet.
16.09.2014 12:55

KCA report

KENYA CHANGE AGENT (KCA)3RDQUARTERLY REPORT FOR THE YEAR 20140.1             INTRODUCTIONThis report covers the period from May, June, and July 2014. It is a report detailing KCA's work during the mentioned period. THE...

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773