Rapport etter Pauls besøk ved ARO februar 2016

09.03.2016 22:22

Første en hjertelig takk til alle små og store bidragsytere og sponsorer. De store beløpene er viktige, men kanskje vel så viktig er de små faste månedlige summene. Disse gjør at vi har en forutsigbar økonomisk situasjon som gjør det mulig å satse på prosjekter som jordbruksprosjektet, som strekker seg over 3 år. De store beløpene gjør at vi kan gjøre noe ekstra når det er behov. Vedlagt er rapporten som omfatter oppstartsåret av prosjektet. Oppsummeringen under er basert på våre 3 besøk på ARO hvor det siste var i februar 2016.

 

DE SOM IKKE ØNSKER Å LESE MER, KAN SLUTTE ETTER NESTE SETNING.

 

Det går meget bra, faktisk over all forventning. Dere som er med og bidrar gjør en forskjell for svært mange mennesker.

 

 

I 2014 startet Join Good Forces (som er en av våre samarbeidspartnere) en søknadsprosess mot Norad. I den forbindelse ble det laget en lengre rapport om Arosenteret fra Kenyanske myndigheter. Rapporten tok for seg hvordan arbeidet på Arosenteret ble drevet og viser at det arbeidet som har pågått de siste årene har vært svært vellykket. Faktisk så bra at dette blir trukket frem som et prosjekt som bør gjennomføres flere steder i Kenya.

 

Ungene som omfattes av barneprogrammet kan ikke være med etter fylte 18 år. Da blir de overlatt til seg selv. Rapporten påpekte at dette var et forbedringspotensial. 

Etter en del tenking, diskusjoner og et besøk på Aro i oktober 2014 ble vi enige om å starte opp et 3-årig prosjekt :

 

The agriculture project.

 

Bakgrunn :

ARO eier og leier en del jordbruksareal som kan utnyttes bedre. Over alt i Kenya er det utnyttbare arealer som med rett veiledning, litt investering, og endring av etablert tankesett kan utnyttes bedre. Ungene i barneprogrammet kan lære seg riktig jordbruk ved å disponere hver sin åkerlapp. For dette trengs endel starthjelp til vanningsanlegg, innkjøp av såkorn, inngjerding, utstyr som trillebårer, hakker, spader, osv. Det måtte også hyres inn lærekrefter.  Vi snakket med flere interessert Kenyanere med kunnskap innen jordbruk som var svært interesserte i å bidra inn i et slikt konsept

Blir dette vellykket vil barna etter hvert bli i stand til å dyrke sin egen mat, kanskje selge overskudd på markedet, få høynet sin egen status i de familiene de bor hos (de er foreldreløse, og er som regel nederst på stigen i vertsfamilien).

Statusen deres blir hevet gjennom jordbruksprosjektet.

Vi tror dette kan bli en meget vellykket investering i et vinn-vinn prosjekt hvor flere gode krefter kan jobbe sammen.

På ARO er det også etablert et eget «child protection» program hvor barna blir fulgt opp av et «barneombud» som skal ivareta rettighetene deres. Lederen i dette prosjektet er også dypt engasjert i jordbruksprosjektet.

 

 

Målsetting :    Når barna pga alder er ute av ARO senterets oppfølgingsprogram skal de være i stand til å dyrke sin egen mat på en effektiv og miljøriktig måte.  De skal også bidra til felles forsyning hos de familiene de bor hos.

Arosenteret skal også utvikles til en demonstrasjons farm og et opplæringssenter for effektivt jordbruk, samtidig som det skal dyrkes mat nok til å forsyne barna når de er på senteret. Det skal bli drivkraften innen jordbruksutviklingen i distriktet.

 

1 januar 2015 var vi i gang.

Nøkkelen til suksess er å velge enkle prosjekter som lokalbefolkningen får eierskap til. Effekten av innsatsen skal være lett å måle, og det stilles strenge krav til budsjettering, rapportering og oppfølging. Å bli kjent med kulturen er også et viktig element,

 

De lokale skal drive prosjektene selv og få eierskap til dem. Linda Minnefond har forpliktet seg til å finansiere prosjektet i 3 år som er den tiden det tar å få alle barna igjennom opplæringen. Etter dette er meningen at overskuddet som produseres skal finansiere videre drift og opplæring av kommende generasjoner.

Det er en blanding av at deltakerne tar styringen, samtidig som vi lar dem forstå at vi følger med. Vi skal være til hjelp hvis uforutsette hendelser oppstår. Eller at prosjektet utvikler seg underveis.

 

15 av barna, sammen med deres Caretakers (familien de bor hos), ble kurset og fikk opplæring i riktig gjødsling, vekselbruk, energiinnhold i forskjellige typer matvarer osv. Disse 15 familiene ble så delt opp i 3 grupper som lå geografisk nær hverandre. Disse skulle danne et kollektiv hvor de skulle jobbe sammen og hjelpe hverandre. Enkelte av Caretakers er gamle og fysisk redusert.

I tillegg ble det plukket ut 15 familier til (hangarounds) som skulle følge opplæringen, men ikke få direkte støtte. Dermed får disse en flying start når det er deres tur.

De 30 første har fått pløyd opp et ½ mål jordstykke, fått utdelt hakker, spader og såkorn av forskjellig art. Men har også forpliktet seg til å følge opplæringen. Etter hvert må de klare seg selv uten direkte støtte. Den tredje gruppen er nå i startgropen.

 

På Arosenteret eksperimenteres det nå med flere sorter vekster. Det siste er solsikkeproduksjon. De har også startet med kyllingoppdrett og skal nå kjøpe en eggklekkingsmaskin for å få hånd om hele næringskjeden.

Neste store prosjekt er innstallering av vanningsanlegg basert på oppsamling av takvann. Det første anlegget blir et lite testanlegg som skal utvides etter hvert.

 

Med to regntider i året kan de med vår bistand klare å lagre vannet slik at det kan brukes til vanning i den lange tørketiden. Det kan utvide innhøstingssesongene med en til to nye avlinger. I oktober 2015 fikk vi rapporter om at prosjektene som ble startet rundt nyttår har gitt opp til doble avlinger i første innhøsting. Det er fantastisk!

 

I tillegg til at vi siden prosjektet ble planlagt har besøkt ARO 3 ganger, får vi jevnlig rapporter på fremdrift og økonomi.

Prosjektet ser ut til å bli enda bedre enn vi i de mest optimistiske stundene kunne håpe på. I februar var jeg var på besøk på flere av caretakers hjemmeplasser og kvinnene jeg møtte fortalte at for første gang var de ikke redde for å få for lite mat til familien.

En annen effekt som vi ikke hadde forutsett var, at når naboer som ikke var omfattet av prosjektet så fremgangen, tok de kontakt med ARO senteret for å lære. Det er nå startet jordbrukskurs for de som vil. De lokale lederne av prosjektet anslo at vi allerede etter et år var i ferd med å forbedre matsituasjonen for opp mot 2000 mennesker.

 

Paul & Bjørg

 

Linda Minnefond

 

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773