Aro Development Center og Lindas Minnefond.pdf (1,2 MB)

Oppdatert informasjon om Aro og Lindas Minnefond

Om oss

Lindas Minnefond (Linda Foundation) ble på oppfordring opprettet i januar 2007 etter at vi mistet vår eldste datter, Linda, i en tragisk rasulykke i Trondheimsveien i Oslo:

www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Skulle-arbeide-for-Kirkens-Nodhjelp-2205714.html

  https://gamle.universitetsavisa.no/dok_45ab825e3ab410.70845861.html

Etter Lindas død var det mange som ønsket å bidra til å fortsette en form for hjelpearbeid i Lindas ånd og i Lindas navn. Takkebrev.pdf

Vi opprettet derfor minnefondet og valgte å støtte ARO Development Center på landsbygdea i Kisumu-distriktet sør-vest i Kenya.

Linda hadde vært på besøk på ARO i sine friperioder mens hun var engasjert av Arc Aid og Care International som hjelpearbeider i flyktningeleiren Dadab nord-øst i Kenya. Linda var begeistret for måten hjelpearbeidet ble utført på ved ARO-senteret, for naturen og for folket der. Tanken her var at "du skal ikke gjøre for andre det de kan klare selv"... 

Det blir altså stilt klare krav til brukerne av senteret om selv å gjøre det de er i stand til for å bedre sin egen situasjon.

ARO-senteret, som ligger på landsbygda i et av Kenyas fattigste områder, drives først og fremst av landsbyens egne innbyggere. I tillegg har engasjerte frivillige fra Norge vært stasjonert ved senteret i kortere og lengre perioder og deltatt i arbeidet med de forskjellige programmene som foregår der.

Flere norske organisasjoner støtter også senteret økonomisk gjennom organisasjonen Arc Kenya.

På deres hjemmeside https://arc-kenya.org/  kan du lese om hvordan senteret ble startet tidlig på 1990 tallet av fredskorpseren og læreren Kjellan Spinnangr.

 

 

 

 

Barneprogram og CAT

09.03.2016 23:02

Change Agent Training (CAT)

Change Agent Training (CAT) er et program som går ut på å hjelpe lokalbefolkningen i Kenya og flere land i Afrika til å klare seg selv. Målet er å gi befolkningen nok kunnskap til at de kan skaffe seg nok mat og penger uten å være avhengige av ekstern hjelp.  Målet med dette...
17.09.2014 20:30

Barneprogrammet

ARO tilbyr et støtteprogram til 130 foreldreløse barn som kommer fra veldig fattige familier. De har mistet en forelder på grunn av AIDS. ARO forsørger dem med mat, klær og helsevesen samt skolepenger.Prosjektet startet i mai 2005 med 10 foreldreløse barn. Nå er det ca 130 foreldreløse barn som får...

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773