Artikkelarkiv

21.09.2020 18:36

Millicent sin situasjonsrapport vedrørende Corona-situasjonen i Kenya

  Thank you so much for your concern about us in Kenya and the project activities we do in our communities. The working situation in Kenya is slowly getting back to NEAR normal except for teachers who can’t be in school but of late the govt has come up with a plan to the teachers to start...
21.09.2020 18:09

Rapport ARO september 2020

Rapport ARO september 2020 Nå er det en stund siden siste oppdatering fra Minnefondet. Det har vært en nesten uvirkelig periode fra mars. Vi er heldige som bor i Norge med sosiale og økonomiske hjelpeordninger. Dessverre er det ikke likt fordelt. I Kenya er det ingen støtte å få. I et samfunn hvor...
18.04.2020 10:24

Oppdatering vannprosjekt med mere juli 2019

Rapport juli 2019.pdf (106472)
18.04.2020 10:23

Water to schools report May 2019

Water to schools report.pdf (215970)
18.04.2020 10:21

Oppfølging av vannprosjekt februar 2019

Rapport fra tur til ARO feb 2019.pdf (366200)
18.04.2020 08:52

Water to schools

Child Protection Water to schools reports November 2018.pdf (1018591)
17.04.2020 18:23

Lindas Minnefond og Aro-senteret i korona-tider

Så har koronaen for alvor rammet Kenya og ARO-senteret. Etter ordre fra myndighetene ble dørene stengt og de ansatte sendt hjem. De ansatte har allikevel forsikret oss om at de vil gjøre så godt som mulig med å ivareta barna og deres «caretakers». Kenya er, på lik linje med de fleste afrikanske...
09.03.2016 23:02

Change Agent Training (CAT)

Change Agent Training (CAT) er et program som går ut på å hjelpe lokalbefolkningen i Kenya og flere land i Afrika til å klare seg selv. Målet er å gi befolkningen nok kunnskap til at de kan skaffe seg nok mat og penger uten å være avhengige av ekstern hjelp.  Målet med dette...
09.03.2016 22:22

Rapport etter Pauls besøk ved ARO februar 2016

Første en hjertelig takk til alle små og store bidragsytere og sponsorer. De store beløpene er viktige, men kanskje vel så viktig er de små faste månedlige summene. Disse gjør at vi har en forutsigbar økonomisk situasjon som gjør det mulig å satse på prosjekter som jordbruksprosjektet, som strekker...
24.10.2015 13:22

FN-dagen feiret på Sandnes Læringsenter

"Sandnes Læringssenter er kommunens ressurssenter med ansvar for voksenopplæringen og bistår øvrige kommunale enheter med tjenester og kompetanse knyttet til integrering av flyktninger og innvandrere."   Da Linda døde var hun ansatt som vikarlærer ved Sandnes Læringssenter. Hun stortrivdes...

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773