Artikkelarkiv

18.04.2020 10:24

Oppdatering vannprosjekt med mere juli 2019

Rapport juli 2019.pdf (106472)
18.04.2020 10:23

Water to schools report May 2019

Water to schools report.pdf (215970)
18.04.2020 10:21

Oppfølging av vannprosjekt februar 2019

Rapport fra tur til ARO feb 2019.pdf (366200)
18.04.2020 08:52

Water to schools

Child Protection Water to schools reports November 2018.pdf (1018591)
17.04.2020 18:23

Lindas Minnefond og Aro-senteret i korona-tider

Så har koronaen for alvor rammet Kenya og ARO-senteret. Etter ordre fra myndighetene ble dørene stengt og de ansatte sendt hjem. De ansatte har allikevel forsikret oss om at de vil gjøre så godt som mulig med å ivareta barna og deres «caretakers». Kenya er, på lik linje med de fleste afrikanske...
09.03.2016 23:02

Change Agent Training (CAT)

Change Agent Training (CAT) er et program som går ut på å hjelpe lokalbefolkningen i Kenya og flere land i Afrika til å klare seg selv. Målet er å gi befolkningen nok kunnskap til at de kan skaffe seg nok mat og penger uten å være avhengige av ekstern hjelp.  Målet med dette...
09.03.2016 22:22

Rapport etter Pauls besøk ved ARO februar 2016

Første en hjertelig takk til alle små og store bidragsytere og sponsorer. De store beløpene er viktige, men kanskje vel så viktig er de små faste månedlige summene. Disse gjør at vi har en forutsigbar økonomisk situasjon som gjør det mulig å satse på prosjekter som jordbruksprosjektet, som strekker...
24.10.2015 13:22

FN-dagen feiret på Sandnes Læringsenter

"Sandnes Læringssenter er kommunens ressurssenter med ansvar for voksenopplæringen og bistår øvrige kommunale enheter med tjenester og kompetanse knyttet til integrering av flyktninger og innvandrere."   Da Linda døde var hun ansatt som vikarlærer ved Sandnes Læringssenter. Hun stortrivdes...
19.05.2015 20:12

Tur til ARO februar 2015

Rapport fra Bjørg og Paul sin tur til aro februar 2015.docx Denne gangen også med en info om hvordan Mikrofinansbanken,Green Aro Sacco Bank, fungerer. Jordbruksprosjektet som vi nå har satt i gang, har vigarantert finansiering for i 3 år. Vi har en del faste bidragsytere som overfører 100-300...
26.10.2014 12:13

Pauls tur til ARO oktober 2014

I oktober 2014 reiste Paul til ARO og Majiwa-distriktet sammen med Arvid Ubostad for å besøke ARO og Dala Rieko samt følge opp det lokale microfinansprosjektet sammen med andre støttespillere fra Lyngdal og Farsundsdistriktet.  Det ble en interessant, travel og givende tur som du kan lese mer...

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773