Rapport ARO september 2020

21.09.2020 18:09

Rapport ARO september 2020

Nå er det en stund siden siste oppdatering fra Minnefondet. Det har vært en nesten uvirkelig periode fra mars. Vi er heldige som bor i Norge med sosiale og økonomiske hjelpeordninger. Dessverre er det ikke likt fordelt. I Kenya er det ingen støtte å få. I et samfunn hvor det er høy arbeidsledighet, store deler av befolkningen i området har mindre enn hva FN definerer som fattigdomsgrensen, er behovet for hjelp stort.

Gjennom de siste årene har minnefondet vært involvert i mange langsiktige prosjekter som i Koronakrisen nå viser seg å være til avgjørende hjelp.

Investering i vanningsanlegg og vanntanker for oppsamling av regnvann gjør at det nå dyrkes mye mat på ARO.  Inkubatoren (eggklekkemaskin), som ble innkjøpt for noen år siden produserer kyllinger som er et viktig tilskudd i matlagingen.

Skolene har vært steng i flere måneder, men det jobbes nå med å starte opp undervisning for mindre grupper utendørs i skoleområdene. Her vil vanntankene være et svært viktig element for å få ungene til å møte opp. Her får de rent drikkevann.

I 2017 avsluttet vi et 3-årig opplæringsprogram innen effektivt jordbruk. Alle foreldreløse unger og caretakere tilknyttet ARO var igjennom grunnleggende kursing om hvordan få mer ut av de jordlappene de fleste disponerer rundt hyttene de bor i.  I vedlagte rapport står litt om at det er flere av ungene som nå er pådrivere for effektiv matproduksjonen i hjemmene. Det viser at det er nyttig med langsiktig tenkning i hjelpearbeidet.

De siste årene har det vært et sterkt fokus fra de lokale ildsjelene på å øke inntektene til ARO. Det er en god bygningsmasse som blir utleid til møter, kurs og konferanser. De som benytter dette tilbudet er andre hjelpeorganisasjoner, folkehøyskoler, lokale bedrifter og besøkende fra Norge og andre land. Dette har gitt gode inntekter, men Koronaen satte en brå stopper for dette. ARO senteret ble stengt og det var full krise.

Minnefondet hadde noe oppsparte midler. Og takket være en ekstra innsats og hjelp fra dere, våre gode sponsorer, kunne vi sørge for at de lokale ansatte fortsatt fikk lønn, om noe redusert. Videre ble det satt i gang opplæring i «koronaoppførsel». Det ble kjøpt inn såpe, sprit, munnbind og hold kursing for ansatte, barn og caretakere. Litt etter litt ble ARO senteret åpnet for matproduksjon, med god hjelp fra caretakere, ungene og andre frivillige.

Det var stor matmangel, så det ble også innkjøpt og utdelt rasjoner til de som trengte det mest.

Som i Norge har det vært et stort fokus på spesielt sårbare barn etter at skolene ble stengt, og vi vet sikkert ikke omfanget eller konsekvensene av nedstengningen enda. På ARO har avdelingen som kaller seg Child Protection lagt ned et stort arbeid med å besøke skoler, menigheter, offentlige kontorer, politi osv., Det har vært avhold kursing i likestilling, hvordan forhindre misbruk og mishandling. Hvordan oppføre seg og varsle hvis ting skjer. Det har blitt etablert varslingsrutiner, og skoler, offentlige instanser og politi er nå med på laget. Men med stengte skoler har problemene eskalert. Mye av tiden og resursene går nå med på hjemmebesøk, avdekking av ulovligheter, ta seg av ofrene, kontakt med politi og helsemyndigheten, i den grad det er mulig. Dette arbeidet er det viktig å støtte fremover. 

Det er fortsatt behov for smittevernutstyr, og vi vil nå overføre mer midler til dette.

Det arbeides også med å få inn et par nye større sponsorer som kan sikre fast drift av Aro-senteret framover. Så håper vi at Lindas Minnefond snart kan satse på nye vannoppsamlingsprosjekt rundt på de lokale skolene.

Tusen takk for alle bidrag, små og store. Til tross for en svært anstrengt situasjon, er det kjekt at våre tidligere prosjekt hjelper.

MVH

Paul & Bjørg

Lindas Minnefond

 

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773