Lindas Minnefond og Aro-senteret i korona-tider

17.04.2020 18:23

Så har koronaen for alvor rammet Kenya og ARO-senteret. Etter ordre fra myndighetene ble dørene stengt og de ansatte sendt hjem. De ansatte har allikevel forsikret oss om at de vil gjøre så godt som mulig med å ivareta barna og deres «caretakers». Kenya er, på lik linje med de fleste afrikanske land, hardt rammet. Det finnes ingen sosiale støtteordninger og helsevesenet er dårlig. Det er lite tilgang til rent vann, og ingen har råd til såpe.

På ARO ble det dyrket mye mat, men med nedstengning og delvis portforbud blir denne ressursen satt på koronapause. Heldigvis har de, så vidt vi vet, fremdeles adgang til vann fra brønnen som Linda Minnefond sponset for noen år siden. Mange av de prosjektene vi har ferdigstilt de siste årene vil forhåpentligvis hjelpe noe på. De 10 vannoppsamlingsanleggene på skolene i nærområdene gir vann til lokalbefolkningen. Jordbruksopplæringen vil forhåpentligvis gjøre matmangelen noe mindre prekær.

Men nå som ARO-senteret er stengt kommer det ingen inntekter inn. De siste årene har de jobbet mye med å leie ut lokaler til organisasjoner og firmaer. Antall besøkende fra Norge og andre land var i ferd med å ta seg opp og gi gode inntekter. Snekkerverkstedet, systua og dataopplæringen er stengt. Alt dette er satt på vent. I Kenya blir ingen krisepakker utdelt.

De ansatte jobber så godt som mulig med de rammebetingelser som finnes. De 120 foreldreløse barna og ungdommene bor hos «caretakers» som i hovedsak er besteforeldre og annen familie. En del av de har HIV og er avhengig av medisinsk oppfølging. Matlagrene på ARO er nå delt ut til de som trenger det mest, men nå begynner det å bli kritisk. I tillegg til ARO-barna har de ansatte identifisert ytterligere 80 barn som trenger omsorg. Totalt inkludert caretakers, dreier det seg om ca. 1000 mennesker som trenger hjelp de neste månedene.

De midlene vi klarer å få inn vil i denne omgang først og fremst gå til mat og medisiner. I tillegg vi de ansatte reise rundt (så lenge det er mulig) og undervise i koronaregler og viktigheten av å følge disse. Hvis mulig vil det også bli utdelt såpe og nødvendige sanitære artikler.

Som alltid i krisetider er det de dårligst stilte det går verst ut over. Matprisene er i ferd med å stige sterkt. Gresshoppesvermene er heldigvis et stykke unna ARO foreløpig, men de herjer i nordre og midtre del av Kenya. Håper ikke dette kommer i tillegg,

Vi takker alle dere som stiller opp og som fortsatt er med. Nå trenger vi dere. Når dette er over har heldigvis ikke tidligere investeringer vært forgjeves. Bygningene, vanningsanleggene, solcelleanlegget, eggklekkemaskinen, jordene osv. er bevoktet. Hvis ikke noe uforutsett skjer, kan vi enkelt starte opp igjen.

Minner om kontonummeret : 3260.27.49168

Legger også ved en enkel beskrivelse av Linda Minnefond i tilfelle dere har mulighet for å engasjere andre i dette viktige arbeidet.

 

Med sterkt ønske om bedre tider.

Lindas Minnefond

Paul & Bjørg

 

 

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773