Change Agent Training (CAT)

09.03.2016 23:02

Change Agent Training (CAT) er et program som går ut på å hjelpe lokalbefolkningen i Kenya og flere land i Afrika til å klare seg selv. Målet er å gi befolkningen nok kunnskap til at de kan skaffe seg nok mat og penger uten å være avhengige av ekstern hjelp. 

Målet med dette utviklingsprosjektet er å skape en permanent endring av holdninger som i sin tur skal generere bevissthet om betydningen av ansvaret, selvtillit og nye metoder for å overvinne fattigdommen. Filosofien i programmet er at hver deltaker har ressurser til å ta ansvar for sitt eget liv. Ved å bli gitt myndighet, kan lokalsamfunnet ta initiativ og ansvar for egen økonomisk utvikling og vekst.

CATs oppgave er å sikre at menn og kvinner på landsbygda er i stand til å initiere og opprettholde sin egen selvstendige sosiale, politiske og økonomiske utvikling. Utdannede forandringsagenter kan også effektivt markedsføre prosjektet i andre fattige lokalsamfunn.

Ideen til CAT-programmet er basert på forutsetningen om at hvis fattige menn og kvinner på landsbygda er bevisste, kan de selv begynne å analysere de grunnleggende årsakene til deres fattigdom og finne løsninger for å bøte på og redusere fattigdommen. Programmet stimulerer derfor dannelsen av selvhjelpsgrupper, og ppmuntrer menn og kvinner til å mobilisere sosial og økonomisk kapital gjennom deltakelse i disse gruppene.

CAT begynte i Uganda og har vært en stor suksess. Så langt har over 500 personer fulgt dette programmet ved ARO-senteret.

 

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773