FN-dagen feiret på Sandnes Læringsenter

24.10.2015 13:22

"Sandnes Læringssenter er kommunens ressurssenter med ansvar for voksenopplæringen og bistår øvrige kommunale enheter med tjenester og kompetanse knyttet til integrering av flyktninger og innvandrere."

 

Da Linda døde var hun ansatt som vikarlærer ved Sandnes Læringssenter.

Hun stortrivdes med oppgaven og med sine elever i forskjellig alder fra hele verden.

To dager etter Lindas død ble det holdt minnestund ved skolen, og vi som foreldre og søsken var invitert.

Det var en utrolig gripende samling, og både lærerkolleger og elever ga uttrykk for hvor stor pris de hadde satt på Linda.

Erfarne lærere fortalte at de var grepet av Lindas engasjement, og hevdet at de også hadde lært mye av henne!

Rektor fortalte også at de hadde vært svært interessert i å knytte Linda til seg, og at planen hadde vært å tilby henne fast stilling som lærer.

 

I oktober hvert år feirer skolen FN-dagen med underholdning, sang, servering av mat fra alle verdenshjørner og utlodning.

Fra 2007 har inntekten fra matsalg og utlodning (12-15.000 årlig) gått til Lindas Minnefond.

I forbindelse med utbygging og renovering av skolen i 2009 ble også de involverte entreprenørene anmodet om å bidra, og inntekten ble mer enn doblet det året!

 

Også i år deltok vi i feiringen av FN-dagen, og som tidligere år vil inntekten gå uavkortet til Lindas Minnefond og arbeidet vi støtter for foreldreløse barn ved ARO Development Center i Kenya.

 

Takk til lærere og elever ved Sandnes Læringssenter, og spesielt til avdelingsleder og pådriver gjennom alle disse årene, Bård Nilsen.

Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773