Tur til ARO februar 2015

19.05.2015 20:12

Rapport fra Bjørg og Paul sin tur til aro februar 2015.docx 

Denne gangen også med en info om hvordan Mikrofinansbanken,
Green Aro Sacco Bank, fungerer.

Jordbruksprosjektet som vi nå har satt i gang, har vi
garantert finansiering for i 3 år.

Vi har en del faste bidragsytere som overfører 100-300 pr.
mnd. ( 1 til 3 pils i måneden J)

TAKK TIL DERE for viktig støtte!

Dette er med på  å gi Linda Foundation en
forutsigbarhet som gjør at vi kan sette i gang slike prosjekter som dette, uten
at det er for stor risiko for å måtte innskrenke aktivitetene underveis. 

Vi forventer ingenting, da vi vet at de fleste av dere er med
på å bidra allerede, enten via Lindas Minnefond eller til andre formål eller
organisasjoner. Og det er flott.

Ønsker dere allikevel å være med er kontonr. : 3260.27.49168

Håper det uansett er interessant å bli litt oppdatert på
hva som skjer.

 

Hilsen Paul


Søkested

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773